Jun 2001 – Fontys Dance Academy Tilburg


Het werkveld van de toekomstige docent dans maakt de laatste jaren een flinke ontwikkeling door. De studenten can deze opleiding zullen nog breder georiënted en toegerust moeten zijn dan in het verleden noodzakelijk was. De steeds veranderende samenleving, toenemende belangstelling voor de danskunts, ontwikkelingen in de kunsten zelf, de nieuwe jeugdcultuur, toenemende noodzaak van intercultureel onderwijs, toepassing van ICT en een grotere uitwisseling tussen binnen- en buitenschoolse kunsteducatie, geven vorm aan bovengenoemde ontwikkeling.